“Wij willen vanuit Gods liefde vieren, ontmoeten en zoeken – om zo een open en uitnodigende gemeenschap te zijn in onze wijk.”

Deze woorden staan in het uitgebreide document waar de kerkenraad van de protestantse gemeente van Zuilen maandag 30 januari over heeft vergaderd. In de afgelopen periode zijn we als Bethelkerk en Oranjekapel druk bezig geweest om de contouren te schetsen van een nieuw begin als kerk. Om de toekomst in te kunnen, maakten we een plan. Hoe gaan we deze nieuwe kerk vormgeven? Komende zondag, 12 februari, kun je na de kerkdienst doorpraten over de plannen. Hier alvast een kort overzicht in hoofdlijnen.

We willen deze nieuwe start in september vieren met een feestelijke startzondag. Tot die tijd is er een tussenperiode waarin we alvast twee keer per maand samen kerkdiensten houden. Hieronder lees je in hoofdlijnen wat de plannen zijn – het hele verhaal lees je in het uitgebreide document.

Vieren: diversiteit

In de kerk ontdekken we Gods liefde en de liefde tot elkaar. We willen experimenteren met verschillende manieren om dat in onze samenkomsten te vieren. Leden van onze gemeentes komen uit verschillende tradities en die tradities willen we graag samen verkennen. Wat past, en wat past niet? Wordt het een sobere of juist vrijere liturgie? Beamer of liturgieboekje? Of allebei? We nemen vanaf de startzondag een half jaar om te zoeken en te kijken wat bij ons past. Om ervoor te zorgen dat het geen saaie mix wordt met ‘van alles wat’, maar een betekenisvolle en aansprekende viering.

Kerk in de wijk: helderheid en openheid

Wij willen een kerk zijn die openstaat voor iedereen en zich inzet voor de wijk. Geen doelgroep-kerk, maar kerk voor de wijk. Als gemeenteleden zijn we betrokken op elkaar, zoeken elkaar op en willen van betekenis zijn voor de mensen om ons heen. Er zijn momenten van ontmoeting en bezinning binnen en buiten de kerk. Gastvrij en open zijn betekent dat we als kerk duidelijk moeten kunnen laten zien wie we zijn en wat we doen. Helder communiceren en een overzichtelijke organisatiestructuur is belangrijk om een warme en veilige plek te kunnen bieden aan gasten en nieuwkomers.

Plek: vernieuwing

Waar staat deze nieuwe kerk? Dat we graag een eigen plek hebben om te kunnen vieren en samen te komen, staat vast. Wat ook vaststaat, is dat we hierin nieuwe wegen inslaan. Het plan is dat we één van onze bestaande gebouwen (de Bethelkerk) verbouwen tot een kapel met daarbij woonruimtes. In die woonruimtes komt een woongroep die samen een ‘Buurtklooster’ vormt, betrokken op de wijk en gevoed door de christelijke spiritualiteit. Zo beginnen we echt iets nieuws en vernieuwends. Omdat het belangrijk is om niet steeds heen en weer te reizen tussen twee gebouwen hebben we ervoor gekozen vanaf de startzondag 2017 samen te komen op één plek: de Oranjekapel. Tot die tijd vieren we twee keer per maand samen.

Personeel: voorganger en vernieuwer

Als alle financiën en plannen duidelijk zijn, dan gaan we op zoek naar een predikant/team. Inspirerend en bevlogen, voorganger met liturgisch besef en gevoel voor vernieuwing. De predikant staat niet alleen. Er is een kerkenraad met daarbij zeven commissies, zodat het duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.

Zoek met ons mee!

We zijn als gemeente enthousiast en ervaren veel vreugde in het proces. Het is ook hard werken en afscheid nemen van wat ons dierbaar was. Maar uiteindelijk heeft ons proces maar één doel: dat we als kerk op een duurzame manier ons geloof in God kunnen blijven vieren en van betekenis kunnen zijn in onze wijk. Hoe dat het beste kan, blijft een gezamenlijke zoektocht. Iedereen die met ons deze zoektocht wil gaan, is van harte welkom!